Author Details

An, Le Quy

  • Vol 1, No 1-2 (1979) - Articles
    Ảnh hưởng của lõi đất dưới đáy móng đối với sư phân bố ứng suất trong nền đất
    Abstract  PDF