Author Details

Anh, Mai

  • Vol 4, No 1 (1982) - Articles
    Một phương pháp xác định ứng suất, biến dạng và ổn định của hệ thanh đàn nhớt
    Abstract  PDF