Author Details

Oanh, Pham Thi

 • Vol 8, No 1 (1986) - Articles
  Bài toán đối xứng trục LAMB trong môi trường đàn hồi phi tuyến có biến dạng ban đầu thuần nhất
  Abstract  PDF
 • Vol 8, No 3 (1986) - Articles
  Sóng cầu trong môi trường đàn hồi phi tuyến với biến dạng ban đầu thuần nhất
  Abstract  PDF
 • Vol 7, No 4 (1985) - Articles
  Sóng trụ trong môi trường đàn hồi phi tuyến với biến dạng ban đầu thuần nhất
  Abstract  PDF
 • Vol 6, No 3 (1984) - Articles
  Sự truyền sóng mặt “rơ lây” trên mặt trụ của môi trường đàn hồi có biến dạng ban đầu
  Abstract  PDF
 • Vol 6, No 4 (1984) - Articles
  Sóng lô-vơ trên mặt trụ của môi trường đàn hồi có biến dạng ban đầu thuần nhất
  Abstract  PDF