Author Details

J, Rychlewski

 • Vol 6, No 3 (1984) - Articles
  Cấu trúc toán học của các vật thể đàn hồi. III. Các trạng thái riêng của các vật thể đẳng hướng ngang
  Abstract  PDF
 • Vol 6, No 4 (1984) - Articles
  Cấu trúc toán học của các vật thể đàn hồi. IV. Lý thuyết dẻo và các mở rộng khác
  Abstract  PDF
 • Vol 5, No 4 (1983) - Articles
  Cấu trúc toán học của các vật thể đàn hồi. I. Trạng thái đàn hồi riêng
  Abstract  PDF