Author Details

Lai, Vu Dinh

  • Vol 2, No 4 (1980) - Articles
    Về tác dụng của ngẫu lực và quan hệ đối ngẫu chuyền vị - nội lực của thanh không gian
    Abstract  PDF